Tel.: 03 500 00 60
Contacteer ons
Net zoals u willen ook wij enkel het beste voor uw kleine kapoen!

Neem de huisregels van onthaalmoeder Pippeloentje uit Borsbeek door voor een heldere start

Bij Kinderdagverblijf Pippeloentje in Borsbeek willen onze drie vaste onthaalmoeders dat alle kindjes zich elke dag weer op hun gemak en goed in hun vel voelen, maar ook dat mama's en papa's hun kleine kapoen met een gerust hart kunnen achterlaten. Daarom zetten we hier alvast graag enkele richtlijnen neer voor goede afspraken. Dan weet u als ouder alvast hoe onze crèche werkt en waaraan u zich kan verwachten bij onthaalmoeder Pippeloentje.

BRENGEN EN AFHALEN VAN HET KIND

Zonder voorafgaande verwittiging van de ouders geven wij geen kinderen mee aan derden. Breng ons op tijd op de hoogte als iemand anders uw kindje komt halen Als er onverwachts iemand anders dan opgegeven het kindje zou komen halen, gelieve ons dit dan telefonisch te verwittigen en per sms te bevestigen. Indien we niet op de hoogte werden gebracht dat iemand anders het kindje zou komen halen, zullen wij eerst de ouders contacteren of dit in orde is.

MEE TE GEVEN

  • reservekledij (bij zindelijkheidstraining gelieve voldoende reservekledij mee te geven)
  • tutje en / of knuffel
  • flesvoeding: flesje water en poeder apart
  • pantoffels
  • dieetvoeding
  • eigen slaapzak
  • luiers
  • fruit voor de fruitpap
  • slabbetje

VOEDING

De kindjes eten warm tot de leeftijd van 20 maanden en de groenten worden door ons voorzien. Vanaf 20 maanden eten de kindjes ’s middags boterhammen met beleg dat ze van thuis meebrengen. De pap voor de baby’s wordt door de ouders meegegeven (flesje water en poeder apart). Het fruit voor de fruitpap wordt door de ouders meegegeven. Vanaf het ogenblik dat de fruitpap wegvalt, zorgen wij zelf voor fruit als 4-uurtje. Indien het kindje dieetvoeding nodig heeft, wordt dit ook door de ouders meegegeven.

ZIEKTE OF ONGEVAL

Als door ziekte van een kindje (vb koorts +38,5° C, hevige diarree, ….) de gezondheid van de andere kinderen in het gedrang komt, wordt het zieke kindje de toegang tot de opvang ontzegd tot het door de arts genezen is verklaard. Bij ziekte of ongeval tijdens de opvang worden de ouders gewaarschuwd als wij dat nodig achten.

Bij ziekte of ongeval in de opvang zal indien mogelijk beroep gedaan worden op de eigen huisarts.

Indien dit niet mogelijk is, gaan de ouders akkoord dat een andere arts gecontacteerd door de opvang, het overneemt. De kosten voor de medische verzorging bij ziekte zijn ten laste van de ouders. De kosten voor de medische zorgen bij een ongeval dat zich voordoet in de opvang, vallen ten laste van de verzekering van de opvang.

MEDICATIE

Bij plotse ziekte (vb hoge koorts +38,5°C, hevige diarree, ….) raadplegen wij telefonisch de ouders voor de eventuele toediening van medicatie. Indien medicatie moet toegediend worden, op voorschrift van de dokter, wordt daarvan een schriftelijke bevestiging van de behandelende arts gevraagd. Daarop staat vermeld: benaming van het geneesmiddel, dosering en frequentie. Indien vrij te verkrijgen medicatie moet worden toegediend, vragen wij een schriftelijke bevestiging van de ouders met daarop de benaming van het geneesmiddel, dosering en frequentie.

VERPLAATSEN

De ouders geven de toelating met de kindjes een wandeling te maken langs de openbare weg of een rit met de auto. De kinderen worden steeds door voldoende personen begeleid en volgens de juiste veiligheidsvoorschriften.

AFWEZIGHEID

We vragen om ons tijdig door te geven wanneer een kind niet aanwezig zal zijn. Minstens een dag op voorhand. Bij ziekte graag verwittigen voor 8u dat het kind niet gaat komen.

Wenst u nog meer informatie of wil u graag een vrijblijvende afspraak maken met onthaalmoeder Pippeloentje uit Borsbeek? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

Contacteer ons!03 500 00 60